Eik Pirmyn

„Jaunimo garantijų“ iniciatyva – palankesnės galimybės jaunimui

Nuo sausio 1 dienos Lietuvos darbo birža pradeda įgyvendinti „Jaunimo garantijų“ iniciatyvą, siekdama padėti jaunimui sėkmingiau pereiti iš švietimo sistemos į darbo rinką ir prisitaikyti prie jos pokyčių. Visiems nedirbantiems ir nesimokantiems 15–29 metų jaunuoliams, netekus darbo ar išėjus iš formaliojo švietimo sistemos, per keturis mėnesius nuo pirmos darbo biržoje registracijos dienos bus pateiktas kokybiškas darbo, tolesnio mokymosi ar praktikos pasiūlymas. Numatoma, kad įgyvendinant ,,Jaunimo garantijų“ iniciatyvą 2014-2020 m.

Kviečiame jaunuolius dalyvauti projekte “Veiklos erdvės”

JCI „Veiklos Erdvės“ – tai vienos didžiausių pasaulyje tarptautinės nevyriausybinės organizacijos Junior Chamber International (JCI) Kauno padalinio vykdomas projektas. Jo tikslas yra skatinti jaunimo (18-30 m.) aktyvumą, norą mokytis, padėti įgauti darbinės patirties bei tuo pačiu skatinti šalies darbdavius samdyti jaunus, mažai ir visai darbo patirties neturinčius žmones.

Naujas projektas „Pasitikėk savimi“ padės 2000 jaunuolių įsitraukti į darbo rinką ar švietimo sistemą

Lietuvos darbo birža kartu su partneriais pradeda įgyvendinti Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Pasitikėk savimi“. Pasirašyta trišalė šio projekto finansavimo ir administravimo sutartis, jo tikslas – skatinti pažeidžiamo jaunimo integraciją į darbo rinką arba švietimo sistemą teikiant socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje paslaugas, pasitelkus nevyriausybinių organizacijų patirtį.

Socialinis dialogas „Jaunimo garantijų iniciatyvos – naujos galimybės jaunimo užimtumui“ Raudondvaryje

Spalio 10 dieną Lietuvos darbo birža kartu su Kauno rajono savivaldybe,
Nacionaline inovatyvios tekstilės ir aprangos asociacija ir Kauno teritorine
darbo birža rengia socialinį dialogą „Jaunimo garantijų iniciatyvos – naujos
galimybės jaunimo užimtumui“ Kauno rajone, Raudondvaryje.
Šis renginys –
svarbus žingsnis sprendžiant jaunimo užimtumo problemas su socialiniais
partneriais. Partneryste pagrįstas požiūris yra viena iš svarbiausių sąlygų
sėkmingam ,,Jaunimo garantijų“ iniciatyvos įgyvendinimui.Socialinio dialogo metu

Tinkama motyvacija ir atkaklumas – sėkmingos darbo paieškos sąlyga

Pabaigti mokyklą, įgyti profesiją, susirasti darbą – trys pagrindinės karjeros projektavimo sąlygos, su kuriomis susiduria kiekvienas. Daugelis jaunų žmonių, neseniai baigusių mokslus universitetuose, kolegijose ar profesinėse mokyklose, mano, kad susirasti darbą nesudėtinga, tačiau, pajutę pirmuosius sunkumus, dažnai nusivilia.

Verta atminti, kad kelias į darbo rinką nėra greitas ir ypatingai lengvas, todėl geriau neieškoti laimingo bilieto, o tiesiog žengti bent mažą žingsnelį savo tikslo link. Nelaukite, o pradėkite veikti!

Projektas „Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“

Lietuvos verslo darbdavių konfederacija įgyvendina projektą „Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“, kurio tikslas – plėtoti neformaliojo švietimo paslaugų pasiūlą ir prieinamumą nedirbančio jaunimo tarpe bei didinti užimtumo ir socializacijos formų įvairovę, taip įtraukiant jaunimą į aktyvią darbo rinką.

EDUKACINĖ PRIEMONĖ NEPILNAMEČIAMS „PADĖKIME GYVŪNAMS“

2013 m. liepos 4 – 5 dienomis Kauno probacijos skyriaus pareigūnai organizavo bei įvykdė edukacinę priemonę nepilnamečiams „Padėkime gyvūnams“, kurios tikslas – teikiant pagalbą gyvūnų globos namams „Nuaras“ ugdyti jaunosios kartos gebėjimą užjausti, mylėti ir padėti tiems, kurie patys negali savimi pasirūpinti ir kuriems tos pagalbos šiuo metu labiausiai reikia. Taip pat buvo siekiama ugdyti jaunimo bendravimo, komandinio darbo įgūdžius bei smagiai ir turiningai praleisti laiką, įgyti naujų draugų.

Kauno probacijos skyriaus pareigūnų bendradarbiavimas su Krikščioniškuoju labdaros fondu ,,Tėvo namai“

Kauno probacijos skyrius, siekdamas lygtinai paleistus iš pataisos namų asmenis, esančius probacijos tarnybos priežiūroje, integruoti į visuomenę, prisijungė prie Krikščioniškojo labdaros fondo ,,Tėvo namai“ nuo 2012 m. vykdomo projekto ,,Asmenų paleistų iš įkalinimo įstaigų, socialinė bei profesinė reabilitacija ir integracija į darbo rinką Kauno ir Tauragės apskrityse“ veiklų. Šio projekto tikslas – integruoti iš įkalinimo įstaigų grįžusius asmenis į visuomenę, padedant įsigyti profesiją bei įsidarbinant ir taip sumažinti pakartotinių nusikaltimų riziką.

Kauno teritorinės darbo biržos Kaišiadorių skyriuje atidaromas Jaunimo darbo centras

2013 m. liepos 1 d. Kauno teritorinės darbo biržos Kaišiadorių skyriuje atidaromas Jaunimo darbo centras.

Karjeros planavimas ir moksleivių įsidarbinimo galimybės vasaros atostogų metu

2013 m. birželio 13 d. 17 val.  A.C. Patrios jaunimo centre „Vartai“, Rotušės a. 23/ Jakšto g. 2, Kaune,  Kauno teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro specialistė  skaitys pranešimą jaunimui tema „Karjeros planavimas ir moksleivių įsidarbinimo galimybės vasaros atostogų metu“.
Pranešimo metu jaunimui bus pristatytas profesijos pasirinkimo modelis, jaunimo situacija darbo rinkoje, paklausiausios profesijos ir kur jas galima įgyti, atliekamas profesinio kryptingumo testas bei supažindinama su įsidarbinimo galimybės vasaros atostogų metu.